Criteria

Algemene eisen

Projecten die door SIOS gesteund worden voldoen aan onderstaande eisen:

 • Door wie: De aanvraag wordt ingediend door een stichting, vereniging of burgerinitiatief. Voor aanvragers onder de 24 is er geen organisatie vereist.
 • De Regio: Het project komt ten goede aan het gebied de kuststrook (Duindorp, Havenkwartier, Dorp en Scheveningen Noord oftewel postcodes 2581, 2583, 2584, 2586 en 2587). Het project wordt bij voorkeur uitgevoerd door een organisatie uit de regio.
 • Doel: Het project heeft een maatschappelijk doel en versterkt de leefbaarheid en/of de lokale economie op Scheveningen op een innovatieve en duurzame manier. Speciale focus is er op leer/werktrajecten en op het leggen van verbindingen (jong/oud, verschillende achtergronden etc).
 • Doelgroep: Het project heeft een bredere doelgroep dan de eigen directe omgeving.
 • Winstoogmerk: De aanvragende organisatie heeft geen winstoogmerk.
 • Start: Het project waarvoor deze aanvraag wordt ingediend mag nog niet begonnen zijn. Dien het project 8 weken van te voren in.
 • Financiering: 30% van het benodigde bedrag is al aanwezig/ wordt op een andere manier gefinancierd.

Wat niet

In onderstaande gevallen verleent SIOS uitdrukkelijk geen steun:

 • SIOS geeft geen structurele steun en vult geen exploitatietekorten aan.
 • We steunen geen stichtingen en verenigingen met een winstoogmerk.
 • Individuele aanvragers komen niet in aanmerking voor een donatie, tenzij de aanvrager jonger is dan 24 jaar is.
 • SIOS steunt geen projecten die plaatsvinden buiten de regio.
 • Aanvragen voor projecten die al gestart zijn, worden afgewezen.
 • Projecten met een uitgesproken religieuze of politieke doelstelling komen niet in aanmerking voor een donatie.