We kregen reactie van de initiatiefnemers op 26 maart jl.

28 maart 2018

Dank aan alle initiatiefnemers van projecten die maandag 26 maart jl. naar Muzee zijn gekomen. We hebben als SIOS vele waardevolle suggesties gekregen. Zo gaf u aan dat door SIOS uw project uitgevoerd kon worden; dat uw projecten zeker een toegevoegde waarde hebben op het gebied van sociale cohesie en de opstap naar werkgelegenheid. U gaf aan dat dit netwerk van SIOS projecten een goede zet is voor de toekomst. We nemen dat zeker ter harte. Voorts gaf u aan dat zonder SIOS een aantal projecten weinig of geen kans zouden hebben om daadwerkelijk uitgevoerd te kunnen worden. Daarnaast onderstreepte u dat het goed is op verantwoordde wijze om te gaan met EU-gelden; daar hoort een correcte verantwoording bij. Echter het huidige systeem ervaart u als te zwaarlijvig voor de maat en het karakter van uw projecten.

Uw opmerkingen over het langer plaatsen van de stembussen tijdens de verkiezingen pakken wij meteen op.

Dank voor uw meedenken.


Uitreiking donaties door wethouder Mulder in Muzee

Op 26 november 2020 ontvingen 9 initiatieven hun donaties. De bijeenkomst vond plaats in Muzee waar de initiatiefnemers werden toegesproken door Wethouder Anne Mulder. En hiermee werd deze zevende ronde van SIOS feestelijk uitgeluid.

De stemmen zijn geteld: Scheveningen bedankt voor uw stem!

Deze ronde hebben negen projecten meegedaan en de projecten die tot de eerste drie gekozen zijn, zijn alle drie gericht op onze jongeren. Alle drie vanuit een totaal andere invalshoek. De keuze voor deze drie projecten is over de gehele kuststrook redelijk consistent geweest, zowel digitaal, als per post, als via de gewone stembrief in […]

Toch nog een zevende ronde van SIOS

Inmiddels hebben zich 9 projecten aangemeld bij SIOS voor de zevende ronde. In de week van 26-30 oktober as kan er weer gestemd worden op deze projecten. U ontvangt rond de 24e oktober daarvoor een stembiljet in de bus. Initiatiefnemers bedankt voor uw inzending en veel succes! De indieningsdatum voor deze ronde is inmiddels verstreken.