We kregen reactie van de initiatiefnemers op 26 maart jl.

28 maart 2018

Dank aan alle initiatiefnemers van projecten die maandag 26 maart jl. naar Muzee zijn gekomen. We hebben als SIOS vele waardevolle suggesties gekregen. Zo gaf u aan dat door SIOS uw project uitgevoerd kon worden; dat uw projecten zeker een toegevoegde waarde hebben op het gebied van sociale cohesie en de opstap naar werkgelegenheid. U gaf aan dat dit netwerk van SIOS projecten een goede zet is voor de toekomst. We nemen dat zeker ter harte. Voorts gaf u aan dat zonder SIOS een aantal projecten weinig of geen kans zouden hebben om daadwerkelijk uitgevoerd te kunnen worden. Daarnaast onderstreepte u dat het goed is op verantwoordde wijze om te gaan met EU-gelden; daar hoort een correcte verantwoording bij. Echter het huidige systeem ervaart u als te zwaarlijvig voor de maat en het karakter van uw projecten.

Uw opmerkingen over het langer plaatsen van de stembussen tijdens de verkiezingen pakken wij meteen op.

Dank voor uw meedenken.


Uitreiking donaties 5e ronde

Muzee was goed gevuld met vele vrijwilligers waaronder ook jongeren van diverse projecten. Alle initiatiefnemers gefeliciteerd! Op 11 april werden de 7 donaties uitgereikt door Wethouder Richard de Mos. De bijeenkomst vond plaats in Muzee.

Uitslag Verkiezing 5e ronde

Een relatief hoge opkomst van bij de lokale leefomgeving en economie betrokken Scheveningers heeft aangegeven dat leefomgeving en visserij ons aan het hart gaat. De aanpak van zwerfafval op Scheveningen en de aandacht voor onze visserijgeschiedenis en het visserijheden hebben ervoor gezorgd dat deze projecten boven aan kwamen te staan. Met elkaar kiezen we ervoor […]

De Vijfde Ronde: stem op je favoriete lokale project

SIOS, de Stichting Initiatief op Scheveningen, heeft in deze – nu al weer – vijfde ronde 9 projectvoorstellen ontvangen. Het Algemeen Bestuur heeft daar 7 voorstellen uit geselecteerd, die aan de SIOS-criteria voldoen. Iedereen uit de kuststrook wordt gevraagd aan te geven welke van  deze 7 voorstellen het beste bijdraagt aan het leren, werken en […]