We kregen reactie van de initiatiefnemers op 26 maart jl.

28 maart 2018

Dank aan alle initiatiefnemers van projecten die maandag 26 maart jl. naar Muzee zijn gekomen. We hebben als SIOS vele waardevolle suggesties gekregen. Zo gaf u aan dat door SIOS uw project uitgevoerd kon worden; dat uw projecten zeker een toegevoegde waarde hebben op het gebied van sociale cohesie en de opstap naar werkgelegenheid. U gaf aan dat dit netwerk van SIOS projecten een goede zet is voor de toekomst. We nemen dat zeker ter harte. Voorts gaf u aan dat zonder SIOS een aantal projecten weinig of geen kans zouden hebben om daadwerkelijk uitgevoerd te kunnen worden. Daarnaast onderstreepte u dat het goed is op verantwoordde wijze om te gaan met EU-gelden; daar hoort een correcte verantwoording bij. Echter het huidige systeem ervaart u als te zwaarlijvig voor de maat en het karakter van uw projecten.

Uw opmerkingen over het langer plaatsen van de stembussen tijdens de verkiezingen pakken wij meteen op.

Dank voor uw meedenken.


Weer tijd voor nieuwe projecten

Lever voor eind januari 2019 uw nieuwe project in via deze site. Samen maken we Scheveningen; laat van u horen en neem zelf initiatief.  

Zij nemen initiatief!

Deze initiatiefnemers ontvingen van de voorzitter van SIOS, Teun van Dijk, hun donatie. De projecten ABZee , Scouting Scheveningen en SVO visopleiding ontvingen tevens hun bonus die door de verkiezingen zijn binnengehaald. Allen veel succes met jullie projecten.

De stemmen zijn geteld!

Afgelopen week heeft u weer kunnen stemmen om uw voorkeur aan te geven ten aanzien van een aantal projecten die bijdragen aan leren en werken en verbinden op Scheveningen. De vierde ronde van Stichting Initiatief op Scheveningen (SIOS) heeft opgeleverd dat twee groepen jongeren op Scheveningen een extra kans krijgen om voor werk op Scheveningen […]