We gaan nog een stapje verder. Gezamenlijk mogen we ook nog duurzaam zijn.

16 juli 2020

Vorige maand hebben jullie het al kunnen lezen: Scheveningen neemt weer initiatief. Dat wil zeggen dat SIOS nog een 7de Ronde heeft, waarbij jullie gevraagd worden voorstellen in te dienen waarbij lerend, werkend en verbindend Scheveningen er sociaaleconomisch op vooruit gaat en leefbaarder wordt. Deze vraag blijft staan. Daar verandert niets aan. Projecten, waar je met elkaar leert en/of werkt; waar je met jong en oud, met bedrijfsleven en/of particulier samen bezig bent om in je sociaaleconomische omgeving iets duurzaams tot stand te brengen, mogen ingediend blijven worden. Maar er is meer.

SIOS krijgt vanuit de Gemeente extra geld voor projecten die zich specifiek op nog meer duurzaamheid richten. Die zich richten op een door jullie gezamenlijk nadenken in je wijkje, op je vissershof, in je straat of rondom je pleintje, door je vereniging van eigenaren, je winkeliersvereniging, je belangenvereniging, je buurthuis of je sportvereniging over alles wat specifiek met duurzaamheid te maken heeft.

Als we het hebben over duurzaamheid wordt er van alles geroepen. Energietransitie. Zonnepanelen. Windenergie. We moet van het gas af. Gescheiden afval. Circulaire economie. Groene daken. En nog veel meer.

Er worden internationale afspraken gemaakt (zoals de Parijs declaratie) die al dan niet worden nageleefd. Er worden nationale afspraken gemaakt (zoals van het Groningse gas af of 100 km per uur) en al dan niet nagekomen. Er worden Haagse afspraken gemaakt (zoals van het gas af) en nog maar twee jaar geleden werd de nieuwbouw op het Norfolk terrein gedeeltelijk aan het gas aangesloten. En we kunnen onze eigen gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen op allerlei verschillende manieren.

Het SIOS-initiatief ondersteunt het laatste, waarbij allerlei gezamenlijke actie mogelijk is. Ook actie om gezamenlijk tot inzicht te komen. Wat kunnen we gezamenlijk voorstellen om in onze eigen omgeving tot inzicht te komen? Wat kunnen we gezamenlijk voorstellen om anderen in onze omgeving of anderen in grotere verbanden tot inzicht te brengen? Hoe kunnen we dat doen? Wat hebben we ervoor nodig om dat te kunnen doen?

Concluderend kunnen we zeggen: de zevende ronde van SIOS is zoals SIOS tot nu toe heeft geopereerd en vraagt om voorstellen die zich lerend, werkend, verbindend richten op de leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling binnen de kuststrook. Zie daartoe onze website www.initiatiefopscheveningen.nl. Daarnaast is er extra geld beschikbaar voor projectvoorstellen die zich op duurzaamheid met name richten, hetgeen ook op de website verder wordt uitgelegd. Via de website kan je ook je verdere vragen stellen.

Lever je plannen ter financiering in voor 7 september 2020

 

————————————————————————————————————————–

Voor eventuele verdere informatie kunt u terecht bij

Teun van Dijk, 06 53383965


Uitreiking donaties door wethouder Mulder in Muzee

Op 26 november 2020 ontvingen 9 initiatieven hun donaties. De bijeenkomst vond plaats in Muzee waar de initiatiefnemers werden toegesproken door Wethouder Anne Mulder. En hiermee werd deze zevende ronde van SIOS feestelijk uitgeluid.

De stemmen zijn geteld: Scheveningen bedankt voor uw stem!

Deze ronde hebben negen projecten meegedaan en de projecten die tot de eerste drie gekozen zijn, zijn alle drie gericht op onze jongeren. Alle drie vanuit een totaal andere invalshoek. De keuze voor deze drie projecten is over de gehele kuststrook redelijk consistent geweest, zowel digitaal, als per post, als via de gewone stembrief in […]

Toch nog een zevende ronde van SIOS

Inmiddels hebben zich 9 projecten aangemeld bij SIOS voor de zevende ronde. In de week van 26-30 oktober as kan er weer gestemd worden op deze projecten. U ontvangt rond de 24e oktober daarvoor een stembiljet in de bus. Initiatiefnemers bedankt voor uw inzending en veel succes! De indieningsdatum voor deze ronde is inmiddels verstreken.