We gaan nog een stapje verder. Gezamenlijk mogen we ook nog duurzaam zijn.

16 juli 2020

Vorige maand hebben jullie het al kunnen lezen: Scheveningen neemt weer initiatief. Dat wil zeggen dat SIOS nog een 7de Ronde heeft, waarbij jullie gevraagd worden voorstellen in te dienen waarbij lerend, werkend en verbindend Scheveningen er sociaaleconomisch op vooruit gaat en leefbaarder wordt. Deze vraag blijft staan. Daar verandert niets aan. Projecten, waar je met elkaar leert en/of werkt; waar je met jong en oud, met bedrijfsleven en/of particulier samen bezig bent om in je sociaaleconomische omgeving iets duurzaams tot stand te brengen, mogen ingediend blijven worden. Maar er is meer.

SIOS krijgt vanuit de Gemeente extra geld voor projecten die zich specifiek op nog meer duurzaamheid richten. Die zich richten op een door jullie gezamenlijk nadenken in je wijkje, op je vissershof, in je straat of rondom je pleintje, door je vereniging van eigenaren, je winkeliersvereniging, je belangenvereniging, je buurthuis of je sportvereniging over alles wat specifiek met duurzaamheid te maken heeft.

Als we het hebben over duurzaamheid wordt er van alles geroepen. Energietransitie. Zonnepanelen. Windenergie. We moet van het gas af. Gescheiden afval. Circulaire economie. Groene daken. En nog veel meer.

Er worden internationale afspraken gemaakt (zoals de Parijs declaratie) die al dan niet worden nageleefd. Er worden nationale afspraken gemaakt (zoals van het Groningse gas af of 100 km per uur) en al dan niet nagekomen. Er worden Haagse afspraken gemaakt (zoals van het gas af) en nog maar twee jaar geleden werd de nieuwbouw op het Norfolk terrein gedeeltelijk aan het gas aangesloten. En we kunnen onze eigen gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen op allerlei verschillende manieren.

Het SIOS-initiatief ondersteunt het laatste, waarbij allerlei gezamenlijke actie mogelijk is. Ook actie om gezamenlijk tot inzicht te komen. Wat kunnen we gezamenlijk voorstellen om in onze eigen omgeving tot inzicht te komen? Wat kunnen we gezamenlijk voorstellen om anderen in onze omgeving of anderen in grotere verbanden tot inzicht te brengen? Hoe kunnen we dat doen? Wat hebben we ervoor nodig om dat te kunnen doen?

Concluderend kunnen we zeggen: de zevende ronde van SIOS is zoals SIOS tot nu toe heeft geopereerd en vraagt om voorstellen die zich lerend, werkend, verbindend richten op de leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling binnen de kuststrook. Zie daartoe onze website www.initiatiefopscheveningen.nl. Daarnaast is er extra geld beschikbaar voor projectvoorstellen die zich op duurzaamheid met name richten, hetgeen ook op de website verder wordt uitgelegd. Via de website kan je ook je verdere vragen stellen.

Lever je plannen ter financiering in voor 7 september 2020

 

————————————————————————————————————————–

Voor eventuele verdere informatie kunt u terecht bij

Teun van Dijk, 06 53383965


We gaan nog een stapje verder. Gezamenlijk mogen we ook nog duurzaam zijn.

Vorige maand hebben jullie het al kunnen lezen: Scheveningen neemt weer initiatief. Dat wil zeggen dat SIOS nog een 7de Ronde heeft, waarbij jullie gevraagd worden voorstellen in te dienen waarbij lerend, werkend en verbindend Scheveningen er sociaaleconomisch op vooruit gaat en leefbaarder wordt. Deze vraag blijft staan. Daar verandert niets aan. Projecten, waar je […]

SIOS heeft extra geld beschikbaar voor energietransitie

  Momenteel loopt de allerlaatste ronde van Stichting Initiatief Op Scheveningen (SIOS). Na zes geslaagde rondes, waarbij de stichting elk half jaar een bedrag ter beschikking stelde voor projecten die bijdragen aan leren en werken, verschillende groepen verbinden en duurzaam opereren op Scheveningen, mag SIOS dit keer in totaal 100.000 euro uitkeren voor de soort […]

Toch weer een 7e ronde: dien je initiatief in voor 7 september 2020

In juni vorig jaar heeft SIOS aangegeven dat ‘de bel voor de laatste ronde’ in het najaar van 2019 zou luiden. Die 6deronde is geweest en op 30 oktober jl. heeft de voorzitter van Kansen voor West een zestal projecten een mooie cheque overhandigd. Kansen voor West is de vertegenwoordiging van de Europese Community Led […]