Verkiezing projecten van 3 – 9 maart as.

27 februari 2018

Aan bewoners en ondernemers in de kusstrook is gevraagd voor 5 januari jl. projectvoorstellen die de lokale economie en leefbaarheid op Scheveningen verbeteren, in te dienen bij Stichting Initiatief op Scheveningen (SIOS). SIOS heeft als doel de werkgelegenheid, het leren en werken, de leefbaarheid en de samenhang op Scheveningen te bevorderen. In deze derde ronde heeft het bestuur van SIOS in januari jl. besloten financieel bij te dragen aan 6 projecten.

Wij vinden uw mening belangrijk en willen weten welke – met publiek geld gefinancierde – projecten u het meest aanspreken. De drie projecten met de meeste stemmen krijgen een aanvulling van 25%, 15% of 5% op het door SIOS toegewezen bedrag. Per huisadres kunt U één stem uitbrengen. U ontvangt op 3 maart as hiervoor per huisadres een stembiljet

Meer informatie over de projectvoorstellen kunt u lezen in de Scheveninger van 6 maart, de Scheveningsche Courant van 7 maart.

U brengt uw stem uit door de ingevulde stembrief te scannen en te mailen naar info@initiatiefopscheveningen.nl, op te sturen naar SIOS, Postbus 85745 2508 CK Den Haag (moet binnen zijn voor vrijdag 9 maart om 17.00 uur) of in te leveren op vrijdag 9 maart tussen 09.00 – 17.00 uur op één van de 5 stembureaus.


Uitreiking donaties door wethouder Mulder in Muzee

Op 26 november 2020 ontvingen 9 initiatieven hun donaties. De bijeenkomst vond plaats in Muzee waar de initiatiefnemers werden toegesproken door Wethouder Anne Mulder. En hiermee werd deze zevende ronde van SIOS feestelijk uitgeluid.

De stemmen zijn geteld: Scheveningen bedankt voor uw stem!

Deze ronde hebben negen projecten meegedaan en de projecten die tot de eerste drie gekozen zijn, zijn alle drie gericht op onze jongeren. Alle drie vanuit een totaal andere invalshoek. De keuze voor deze drie projecten is over de gehele kuststrook redelijk consistent geweest, zowel digitaal, als per post, als via de gewone stembrief in […]

Toch nog een zevende ronde van SIOS

Inmiddels hebben zich 9 projecten aangemeld bij SIOS voor de zevende ronde. In de week van 26-30 oktober as kan er weer gestemd worden op deze projecten. U ontvangt rond de 24e oktober daarvoor een stembiljet in de bus. Initiatiefnemers bedankt voor uw inzending en veel succes! De indieningsdatum voor deze ronde is inmiddels verstreken.