Uitslag Verkiezing 5e ronde

25 maart 2019

Een relatief hoge opkomst van bij de lokale leefomgeving en economie betrokken Scheveningers heeft aangegeven dat leefomgeving en visserij ons aan het hart gaat.

De aanpak van zwerfafval op Scheveningen en de aandacht voor onze visserijgeschiedenis en het visserijheden hebben ervoor gezorgd dat deze projecten boven aan kwamen te staan.

Met elkaar kiezen we ervoor ook onze wateromgeving schoon te houden opdat de visserij geen in plastic gestikte vissen vangt. We kiezen ervoor om onze visserijgeschiedenis levend te houden. En we kiezen ervoor om onze liefde voor de visserij aan onze kinderen door te geven.

Dat wil uiteraard niet zeggen dat de andere ingediende projecten daarom minder zijn. Ook de vierde plaats wordt ingenomen door een activiteit die ons leert bewust om te gaan met plastic, door het verzamelde vuil tot iets kunstzinnigs om te bouwen, in de hoop dat andere mensen daar weer op af komen. Ook het project, dat op de vijfde plaats geëindigd is, richt zich op het aantrekken van mensen naar weer een – ook door Scheveningers georganiseerde – bijzondere zanggebeurtenis op het strand waar ook weer mensen van buiten op af kunnen komen. Het zijn ook twee voorbeelden waarin leren, werken en verbinden samen komen om de lokale economie op Scheveningen een stimulans te geven. Het verbinden – maar dan via de voetbal – is ook van belang voor het zesde project dat in de huidige competitie heeft meegedaan. Het organiseren van allerlei activiteiten dient gedaan te worden door jong en oud, en juist het project dat als laatste – maar zeker niet als minste – geëindigd is, is erop gericht om jonge (verenigings)bestuurders voor hun toekomstige vrijwilligerswerk op te leiden.

Al met al weer een bijzondere uitslag.

 

 


Uitreiking donaties door wethouder Mulder in Muzee

Op 26 november 2020 ontvingen 9 initiatieven hun donaties. De bijeenkomst vond plaats in Muzee waar de initiatiefnemers werden toegesproken door Wethouder Anne Mulder. En hiermee werd deze zevende ronde van SIOS feestelijk uitgeluid.

De stemmen zijn geteld: Scheveningen bedankt voor uw stem!

Deze ronde hebben negen projecten meegedaan en de projecten die tot de eerste drie gekozen zijn, zijn alle drie gericht op onze jongeren. Alle drie vanuit een totaal andere invalshoek. De keuze voor deze drie projecten is over de gehele kuststrook redelijk consistent geweest, zowel digitaal, als per post, als via de gewone stembrief in […]

Toch nog een zevende ronde van SIOS

Inmiddels hebben zich 9 projecten aangemeld bij SIOS voor de zevende ronde. In de week van 26-30 oktober as kan er weer gestemd worden op deze projecten. U ontvangt rond de 24e oktober daarvoor een stembiljet in de bus. Initiatiefnemers bedankt voor uw inzending en veel succes! De indieningsdatum voor deze ronde is inmiddels verstreken.