Uitslag tweede verkiezingsronde

13 november 2017

Allen die gestemd hebben hartelijk dank voor uw betrokkenheid.

Op vrijdag  3 november 2017 werden de binnengekomen stemformulieren vanaf 17.00 uur geteld in de Malle Mok. De uitslag is als volgt:

1  Tuinen van Greens 71 % van de stemmen
2  SVV Leergilde 64 % van de stemmen
3  Zeespiratie Leerpakket 59 % van de stemmen
4  Haagse (of Scheveningse) Luikjes 35 % van de stemmen
5  Zeilwagen Simon Stevin 33 % van de stemmen
6  VISSCH documentaire 23 % van de stemmen
7  Kunst op Scheveningen (KopS) 15 % van de stemmen

Vrijdag 17 november as krijgen de initiatiefnemers hun donaties symbolisch uitgereikt.


Uitreiking donaties door wethouder Mulder in Muzee

Op 26 november 2020 ontvingen 9 initiatieven hun donaties. De bijeenkomst vond plaats in Muzee waar de initiatiefnemers werden toegesproken door Wethouder Anne Mulder. En hiermee werd deze zevende ronde van SIOS feestelijk uitgeluid.

De stemmen zijn geteld: Scheveningen bedankt voor uw stem!

Deze ronde hebben negen projecten meegedaan en de projecten die tot de eerste drie gekozen zijn, zijn alle drie gericht op onze jongeren. Alle drie vanuit een totaal andere invalshoek. De keuze voor deze drie projecten is over de gehele kuststrook redelijk consistent geweest, zowel digitaal, als per post, als via de gewone stembrief in […]

Toch nog een zevende ronde van SIOS

Inmiddels hebben zich 9 projecten aangemeld bij SIOS voor de zevende ronde. In de week van 26-30 oktober as kan er weer gestemd worden op deze projecten. U ontvangt rond de 24e oktober daarvoor een stembiljet in de bus. Initiatiefnemers bedankt voor uw inzending en veel succes! De indieningsdatum voor deze ronde is inmiddels verstreken.