Toch weer een 7e ronde: dien je initiatief in voor 7 september 2020

5 mei 2020

In juni vorig jaar heeft SIOS aangegeven dat ‘de bel voor de laatste ronde’ in het najaar van 2019 zou luiden. Die 6deronde is geweest en op 30 oktober jl. heeft de voorzitter van Kansen voor West een zestal projecten een mooie cheque overhandigd. Kansen voor West is de vertegenwoordiging van de Europese Community Led Local Development (CLLD) bijdrage, welke naast de bijdrage van de Gemeente Den Haag voor de financiering van SIOS borg staat.  Aan de hand daarvan hebben ‘Kunst op Scheveningen’, SV Duindorp, de Jachtclub in samenwerking met het Maris College, de Sportacademie van SVV, de ‘Scheveningse evacuatiegeschiedenis tijdens WO-II’, en de Sch 236 hun bijdrage aan de samenleving gestalte kunnen geven.

Het ‘leren en werken’, het ‘verbinden tussen ‘jong en oud’, en het verbinden van het maatschappelijk middenveld met de private sector hebben door middel van in totaal 36 projecten in de afgelopen drie jaar tot een variëteit van werkzaamheden geleid, waarvan er overigens sommige – vanwege de huidige corona situatie – in uitvoering vertraagd zijn. Dat laatste is op zich geen probleem omdat we als SIOS-bestuur hebben aangegeven, dat we ‘meebuigen’ met de huidige situatie en waar eerst de zomer van 2020 was aangegeven als eindpunt met een financiële verantwoording richting eind 2020, weten we nu dat daar minimaal een half jaar verlenging bijkomt.

Daarnaast hebben we ons als SIOS gerealiseerd dat we op Scheveningen met elkaar heel bewust met ‘publiek’ geld omgaan. En daar zijn we trots op. Gebleken is dat sommige projecten minder hebben uitgegeven om hun doel te bereiken dan ze oorspronkelijk begroot hadden en daardoor dus ook minder gedeclareerd hebben. Ook de SIOS-organisatie zelf heeft – vanwege allerlei ‘gratis’ medewerking van bedrijven – minder uitgegeven dan begroot. We doen het tenslotte met elkaar voor elkaar.

Al met al is gebleken dat we nu voor het najaar nog een 7de SIOS-ronde kunnen uitroepen.

Overigens, wat in juni vorig jaar reeds is aangegeven: Brussels’ proefperiode is voorbij en we moeten (nog steeds) maar afwachten wat Brussel of Den Haag verder gaat doen.

Toch, als SIOS-bestuur nodigen we daarom nu ‘iedereen uit de kuststrook’ weer uit om met duurzame projectvoorstellen ten aanzien van leren, werken en verbinden te komen.

We verwachten een voorstel, dat enerzijds voor ongeveer 35% door de voorgestelde projectorganisatie zelf wordt gefinancierd, en anderzijds aan SIOS maximaal een bijdrage van € 30.000 ter ondersteuning vraagt voor 1 september 2020. Het gaat daarbij om projectvoorstellen met betrekking tot Duindorp, Havenkwartier, Scheveningen Dorp en Scheveningen Bad.

Alle gegevens kan je vinden op www.initiatiefopscheveningen.nl, terwijl je specifieke vragen kan richten aan info@initiatiefopscheveningen.nl.

 

Teun van Dijk, Voorzitter SIOS

 

 


We gaan nog een stapje verder. Gezamenlijk mogen we ook nog duurzaam zijn.

Vorige maand hebben jullie het al kunnen lezen: Scheveningen neemt weer initiatief. Dat wil zeggen dat SIOS nog een 7de Ronde heeft, waarbij jullie gevraagd worden voorstellen in te dienen waarbij lerend, werkend en verbindend Scheveningen er sociaaleconomisch op vooruit gaat en leefbaarder wordt. Deze vraag blijft staan. Daar verandert niets aan. Projecten, waar je […]

SIOS heeft extra geld beschikbaar voor energietransitie

  Momenteel loopt de allerlaatste ronde van Stichting Initiatief Op Scheveningen (SIOS). Na zes geslaagde rondes, waarbij de stichting elk half jaar een bedrag ter beschikking stelde voor projecten die bijdragen aan leren en werken, verschillende groepen verbinden en duurzaam opereren op Scheveningen, mag SIOS dit keer in totaal 100.000 euro uitkeren voor de soort […]

Toch weer een 7e ronde: dien je initiatief in voor 7 september 2020

In juni vorig jaar heeft SIOS aangegeven dat ‘de bel voor de laatste ronde’ in het najaar van 2019 zou luiden. Die 6deronde is geweest en op 30 oktober jl. heeft de voorzitter van Kansen voor West een zestal projecten een mooie cheque overhandigd. Kansen voor West is de vertegenwoordiging van de Europese Community Led […]