De Stemmen zijn geteld op Scheveningen

22 mei 2017

Vele Scheveningers lieten hun stem horen en daar zijn we blij mee.

Een meerderheid koos ervoor om een bijdrage te geven aan de restauratie van de vleetlogger SCH 236, welke zowel door ROC-leerlingen als door vrijwillige oud-vissers tot stand hoopt te komen. Op de tweede plaats eindigde de herontwikkeling van het terrein rondom de basisschool het “Volle Leven” die beoogt ruimte te geven voor vele generaties. Op de derde plaats is een bijdrage aan de Sporttuin Duindorp gekomen. Allen projecten die duidelijk gericht zijn op verschillende delen van Scheveningen.

 

 


Uitreiking donaties door wethouder Mulder in Muzee

Op 26 november 2020 ontvingen 9 initiatieven hun donaties. De bijeenkomst vond plaats in Muzee waar de initiatiefnemers werden toegesproken door Wethouder Anne Mulder. En hiermee werd deze zevende ronde van SIOS feestelijk uitgeluid.

De stemmen zijn geteld: Scheveningen bedankt voor uw stem!

Deze ronde hebben negen projecten meegedaan en de projecten die tot de eerste drie gekozen zijn, zijn alle drie gericht op onze jongeren. Alle drie vanuit een totaal andere invalshoek. De keuze voor deze drie projecten is over de gehele kuststrook redelijk consistent geweest, zowel digitaal, als per post, als via de gewone stembrief in […]

Toch nog een zevende ronde van SIOS

Inmiddels hebben zich 9 projecten aangemeld bij SIOS voor de zevende ronde. In de week van 26-30 oktober as kan er weer gestemd worden op deze projecten. U ontvangt rond de 24e oktober daarvoor een stembiljet in de bus. Initiatiefnemers bedankt voor uw inzending en veel succes! De indieningsdatum voor deze ronde is inmiddels verstreken.