Start een aanvraag

Wat leuk dat je een project wilt indienen! Hieronder vind je enkele tips over het indienen van je aanvraag. Als de aanvraag niet compleet is bijvoorbeeld, kunnen we hem helaas niet honoreren. Dat zou zonde zijn! Let op: De inlevertermijn voor de 7e ronde is 7 september 2020.

Stap 1  Check met de quickscan of je plan aan de voorwaarden voldoet.

Stap 2 Schrijf je projectplan.
Hierin staan minimaal beschreven: de omschrijving van het project, doelstelling, waarom is het van belang voor Scheveningen, doelgroep(en), looptijd (start en einddatum), eventuele inzet vrijwilligers, samenwerkingspartners, sterke en zwakke punten van het project, en verwachte resultaten.

Stap 3  Stel de begroting op.
Hierin staan minimaal beschreven: het gevraagde bedrag, de begroting, het dekkingsplan (verwachte inkomsten), een overzicht van aangeschreven fondsen, en eventuele offertes.

Stap 4  Vul de organisatiegegevens in.
Meldt minimaal: de aanhef en naam directeur of bestuurslid, post- en/of bezoekadres, postcode, plaats, telefoonnummer over dag, e-mail, aanhef en naam contactpersoon aanvraag (en indien afwijkend) post- en/of bezoekadres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mail, website, doelstelling organisatie, kopie statuten (alleen wanneer je organisatie nog niet eerder een aanvraag bij SIOS indiende of wanneer de statuten gewijzigd zijn), meest recente jaarrekening, IBAN-nummer.

Stap 5  Controleer alles nog een laatste keer en dien hem in!

Mail je aanvraag naar info@initiatiefopscheveningen.nl.