SIOS heeft extra geld beschikbaar voor energietransitie

16 juli 2020

 

Momenteel loopt de allerlaatste ronde van Stichting Initiatief Op Scheveningen (SIOS). Na zes geslaagde rondes, waarbij de stichting elk half jaar een bedrag ter beschikking stelde voor projecten die bijdragen aan leren en werken, verschillende groepen verbinden en duurzaam opereren op Scheveningen, mag SIOS dit keer in totaal 100.000 euro uitkeren voor de soort van projecten waar SIOS tot nu toe aan heeft kunnen bijdragen. Hier gaat het voornamelijk om projecten die gaan over leren, werken en verbinden. Verbinden tussen jong en oud, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Daarnaast heeft de stichting vanuit de gemeente nog een extra bedrag van 25.000 euro gekregen.

 

“Het cadeautje van het stadhuis is speciaal bedoeld voor plannen met het thema energietransitie”, vertelt SIOS-voorzitter Teun van Dijk. “Het uitgangspunt dat we meekregen is dat het projecten moeten zijn die zich richten op energieopwekking en/of energiebesparing. Of projecten die zich richten op draagvlakcreatie en bewustwording over de energietransitie. En eerlijk gezegd worstelen we wel een beetje daarmee. Wat is energietransitie, hoe valt dit binnen het SIOS-verhaal en hoe kan dit geld gebruikt worden?”

 

Projecten

Van Dijk is daarom ten rade gegaan bij het verduurzamingsbedrijf Energy Guards en de initiatieven Gasvrij Scheveningen en Buurtenergie Statenkwartier. “De conclusie van die gesprekken was eigenlijk dat we vanuit SIOS met het beschikbare bedrag een kleine bijdrage kunnen leveren aan grotere projecten. Bijvoorbeeld wanneer een buurt zich wil verenigen om gezamenlijk een energieproject op te pakken, zonnepanelen op de daken of een warmteput slaan voor hun waterpompen, dan kunnen ze via SIOS het plan indienen en kunnen ze de notariskosten die om de hoek komen kijken wanneer je een vereniging, stichting of coöperatie opricht terugvragen”, legt Van Dijk uit.

Maar ook projecten die een brug slaan tussen de doelstellingen van SIOS en energietransitie zijn van harte welkom. Van Dijk: “We hebben in het verleden met SIOS kunnen bijdragen aan leuke initiatieven met leerlingen van het ROC Mondriaan en de SVO vakopleiding Food. Een idee wat zowel binnen SIOS als de subsidie van de gemeente valt zou bijvoorbeeld een plan kunnen zijn dat leerlingen van het ROC opleidt tot energiecoaches.”

 

Een geijkt format voor deze projecten is er nog niet. “Zoals gezegd, voor wat betreft energietransitie zijn we er nog een beetje mee aan het stoeien. Het kan best zo zijn, dat iemand dit leest en denkt ‘ik heb hiervoor het perfecte project’, laat het ons dan weten. De initiatieven moeten juist vanuit de mensen zelf komen, dat is helemaal SIOS”, aldus Van Dijk.

 

September

In de afgelopen drie jaar, bij de vorige zes rondes van SIOS, hebben in totaal 36 projecten een bijdrage gekregen van SIOS en daar zijn hele mooie dingen mee gerealiseerd. Het insturen van de voorstellen kan tot 1 september 2020. Van Dijk: “We verwachten een voorstel met betrekking tot Duindorp, Havenkwartier, Scheveningen Dorp of Scheveningen Bad, dat enerzijds voor ongeveer 35% door de voorgestelde projectorganisatie zelf wordt gefinancierd, en anderzijds aan SIOS maximaal een bijdrage van 30.000 euro ter ondersteuning vraagt.”

 

Alle gegevens kan je vinden op de website: www.initiatiefopscheveningen.nl, terwijl je specifieke vragen kan richten aan e-mail: info@initiatiefopscheveningen.nl.


Uitreiking donaties door wethouder Mulder in Muzee

Op 26 november 2020 ontvingen 9 initiatieven hun donaties. De bijeenkomst vond plaats in Muzee waar de initiatiefnemers werden toegesproken door Wethouder Anne Mulder. En hiermee werd deze zevende ronde van SIOS feestelijk uitgeluid.

De stemmen zijn geteld: Scheveningen bedankt voor uw stem!

Deze ronde hebben negen projecten meegedaan en de projecten die tot de eerste drie gekozen zijn, zijn alle drie gericht op onze jongeren. Alle drie vanuit een totaal andere invalshoek. De keuze voor deze drie projecten is over de gehele kuststrook redelijk consistent geweest, zowel digitaal, als per post, als via de gewone stembrief in […]

Toch nog een zevende ronde van SIOS

Inmiddels hebben zich 9 projecten aangemeld bij SIOS voor de zevende ronde. In de week van 26-30 oktober as kan er weer gestemd worden op deze projecten. U ontvangt rond de 24e oktober daarvoor een stembiljet in de bus. Initiatiefnemers bedankt voor uw inzending en veel succes! De indieningsdatum voor deze ronde is inmiddels verstreken.