Scheveningen heeft initiatief genomen

13 februari 2017

afbeelding_visnetrepareren

In januari 2017 zijn 11 creatieve voorstellen binnengekomen. Het zijn projecten die werkgelegenheid en leren stimuleren en jong en oud, burger en bedrijf met elkaar verbinden.

Het bestuur draagt nu 7 van de 11 ingediende projecten voor ter financiering.

Teun van Dijk, voorzitter van de Stichting, is enorm blij met de ingediende projecten. Ook met de 4 projecten die nu in de wachtkamer zitten, omdat ze nog niet volledig aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen. Ook zij krijgen in de tweede ronde (september 2017) alsnog een goede kans.

 

logo_eu logo_denhaag


Uitreiking donaties door wethouder Mulder in Muzee

Op 26 november 2020 ontvingen 9 initiatieven hun donaties. De bijeenkomst vond plaats in Muzee waar de initiatiefnemers werden toegesproken door Wethouder Anne Mulder. En hiermee werd deze zevende ronde van SIOS feestelijk uitgeluid.

De stemmen zijn geteld: Scheveningen bedankt voor uw stem!

Deze ronde hebben negen projecten meegedaan en de projecten die tot de eerste drie gekozen zijn, zijn alle drie gericht op onze jongeren. Alle drie vanuit een totaal andere invalshoek. De keuze voor deze drie projecten is over de gehele kuststrook redelijk consistent geweest, zowel digitaal, als per post, als via de gewone stembrief in […]

Toch nog een zevende ronde van SIOS

Inmiddels hebben zich 9 projecten aangemeld bij SIOS voor de zevende ronde. In de week van 26-30 oktober as kan er weer gestemd worden op deze projecten. U ontvangt rond de 24e oktober daarvoor een stembiljet in de bus. Initiatiefnemers bedankt voor uw inzending en veel succes! De indieningsdatum voor deze ronde is inmiddels verstreken.