Verbinding

Functies en gebieden beter met elkaar verbinden. De diversiteit in Scheveningen is veel geroemd, en dat kan meer benut worden als onderling de verbinding sterker is, zowel fysiek (denk aan een verbinding langs de kust) als mentaal (door onderlinge verwijzing/informatievoorziening).

  1. De tastbaarheid van het lokale landschap (de zee, de wijdheid) versterken.
  2. Een verbinding langs de kust (binnen de bebouwde kom).
  3. Betere informatievoorziening regiobreed.
  4. Betere verbinding met de binnenstad.
  5. De bereikbaarheid vergroten.