Samenwerken

Eenheid maakt sterk. Versnippering, slechte onderlinge communicatie en alleen denken aan het eigen belang staan veel ontwikkeling in de weg.

 1. Meer democratie.
 2. Vertrouwen tussen alle partijen versterken.
 3. Integrale gebiedsontwikkeling.
 4. Een samenwerkingsorganisatie/eigen merknaam opzetten.
 5. Bestaande netwerken inzichtelijk maken, zodat deze zichtbaar en oproepbaar worden.
 6. Beter toegankelijke informatie over het gebied voor een open society.
 7. Verbinding leggen met en kunnen leren van gelijksoortige regio’s in Europa.
 8. SIOS, met een afspiegeling van de lokale samenleving, tot een succes maken.
 9. Financiering van het inwoners/ondernemers-deel.
 10. Vastlegging democratisering (CLLD).
 11. Inrichting van de communicatie goed regelen.
 12. Desktop-research naar vergelijkbare initiatieven (afstudeerstage(s)).
 13. Het voorstellen, amenderen & selecteren van projectplannen goed regelen.