Ruimte voor bedrijvigheid

Ruimtegebrek, grote spelers, teveel woningbouw en duur vastgoed bedreigen de mogelijkheden voor kleine of startende ondernemers. Het moet erg aantrekkelijk worden gemaakt om zich te vestigen in Scheveningen. Meer faciliteiten voor starters en meer ruimte voor experimenten zullen de positie van Scheveningen versterken, meer dynamiek/levendigheid brengen en het imago van Scheveningen versterken. Een levendig straatbeeld heeft bovendien een positieve invloed op de leefomgeving.

 1. Ondernemerschap en start-ups aanmoedigen.
 2. Wonen én werken in het gebied aantrekkelijker maken.
 3. Meer ruimte voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).
 4. Meer aandacht voor de ambachten.
 5. Meer halen uit lokale kwaliteiten en producten.
 6. Bestaande karakteristieke milieus versterken en uitvergroten.
 7. Hergebruik bestaande gebouwen/structuren.
 8. Leegstand en verpaupering tegengaan/invulling geven met bedrijvigheid.
 9. Bedrijfsverzamelgebouw creëren.
 10. Jongeren en starters naast ruimte ook faciliteiten bieden.
 11. Ruimte vrij houden voor experimenten.
 12. Ruimte vrij houden voor de flexibele vraag.