Identificering

Scheveningen ligt op een afstand van de stad en grote ontsluitingswegen – aan de zee. Dat geeft een eigen identiteit (het Scheveningen-gevoel), maar maakt het ook lastig bereikbaar. Een hechte gemeenschap is dan zeker een voorwaarde voor een gezonde lokale economie en zorgt ook voor een vangnet.

  1. Meer connectie maken tussen verschillende lagen van de bevolking (bijv. jong en oud).
  2. Meer laagdrempelige buitensport mogelijkheden voor bewoners.
  3. Meer schoolsport in de haven en op het strand.
  4. Kennismakingsmogelijkheden met de sport.
  5. Economische diversiteit mogelijk maken: woningen, winkels en werkruimte moeten (lokaal) voor iedereen betaalbaar blijven.
  6. Meer naar delen i.p.v. bezit.
  7. Meer zelfvoorzienend.
  8. Lokaal eigenaarschap bevorderen.
  9. Kwaliteit van de leefomgeving versterken.