Op een mooi en initiatiefrijk Scheveningen in 2018

10 januari 2018

Inmiddels is het nieuwe jaar aangevangen; ook voor SIOS.

Het bestuur van SIOS wenst u en Scheveningen alle goeds toe voor 2018.

Nieuws: Het bestuur ontving tot en met  5 januari 2018 elf nieuwe initiatieven.

 

De komende weken zal het bestuur van SIOS deze projecten wegen en controleren op de EFRO / Kansen Voor West voorwaarden. Zodra hierover de beslissing is genomen zullen alle indieners de uitslag per email ontvangen. De verwachting is de laatste week van  januari 2018.

Dank voor uw inzendingen. 


Uitreiking donaties door wethouder Mulder in Muzee

Op 26 november 2020 ontvingen 9 initiatieven hun donaties. De bijeenkomst vond plaats in Muzee waar de initiatiefnemers werden toegesproken door Wethouder Anne Mulder. En hiermee werd deze zevende ronde van SIOS feestelijk uitgeluid.

De stemmen zijn geteld: Scheveningen bedankt voor uw stem!

Deze ronde hebben negen projecten meegedaan en de projecten die tot de eerste drie gekozen zijn, zijn alle drie gericht op onze jongeren. Alle drie vanuit een totaal andere invalshoek. De keuze voor deze drie projecten is over de gehele kuststrook redelijk consistent geweest, zowel digitaal, als per post, als via de gewone stembrief in […]

Toch nog een zevende ronde van SIOS

Inmiddels hebben zich 9 projecten aangemeld bij SIOS voor de zevende ronde. In de week van 26-30 oktober as kan er weer gestemd worden op deze projecten. U ontvangt rond de 24e oktober daarvoor een stembiljet in de bus. Initiatiefnemers bedankt voor uw inzending en veel succes! De indieningsdatum voor deze ronde is inmiddels verstreken.