F.A.Q.

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over diverse onderwerpen. In de navigatiekolom kunt u een onderwerp kiezen.

Vindt u hier geen antwoord op uw vraag?

Neem dan contact op met de afdeling communicatie van SIOS.

Stuur een e-mail naar info@initiatiefopscheveningen.nl

 

Stichtingen, verenigingen of burgerinitiatieven zonder winstoogmerk die zich met hun activiteiten richten op de regio van SIOS.

De kuststrook van Duindorp , Scheveningen Haven, Scheveningen dorp tot en met Noordelijk Scheveningen.

Nee, de grenzen zijn strikt en worden strikt gehanteerd.

Nee, de donaties van SIOS zijn bestemd voor projecten die zich richten op de bewoners van onze regio. De vestigingsplaats van de organisatie is daaraan ondergeschikt.

Ja dat kan. Het project moet gericht zijn op de inwoners van de regio en in de regio plaatsvinden. Wanneer de aanvraag wordt gedaan door een organisatie van buiten de regio zal gelet worden op het draagvlak dat de organisatie binnen de regio heeft.

Een burgerinitiatief is een groep van minimaal drie individuen die samen het initiatief nemen voor een maatschappelijk project. Er is geen sprake van een stichting of vereniging. De doelgroep van dit project is groter dan hun eigen kring. Een burgerinitiatief kan maximaal twee keer een aanvraag indienen voor een donatie van maximaal € 3.000,- per project. Uit de donatie mogen geen personeelskosten worden betaald.