De stemmen zijn geteld!

7 oktober 2018

Afgelopen week heeft u weer kunnen stemmen om uw voorkeur aan te geven ten aanzien van een aantal projecten die bijdragen aan leren en werken en verbinden op Scheveningen. De vierde ronde van Stichting Initiatief op Scheveningen (SIOS) heeft opgeleverd dat twee groepen jongeren op Scheveningen een extra kans krijgen om voor werk op Scheveningen opgeleid te worden.

Het project ABZee heeft met ruime voorsprong gewonnen en beoogt een 16-tal jongeren op te leiden tot lifeguard/opstapper op strand en bij de KNRM. Dit project is op alle stembureaus in de kuststrook als eerste uit de bus gekomen. Proficiat.

Op een goede tweede plaats staat de SVO-vakopleiding waarbij een 12-tal jongeren een opleiding krijgen, gekoppeld aan het Schevenings bedrijfsleven in de voedsel/vis-sector.

De derde plaats gaat naar de Baron van Pallandt scoutinggroep die aangegeven heeft basisschoolkinderen wegwijs te maken in nautische sector en de kustnatuur en hen op die wijze kennis te laten maken met hun leefomgeving.

Alhoewel TrashUreHunt oorspronkelijk ook een 8-tal jongeren had willen opleiden, hebben ze zich vlak voor de stemming teruggetrokken omdat ze op basis van het toegezegde bedrag geen mogelijkheid zag om aan alle voorwaarden te voldoen. De stemmen, die op TrasUreHunt zijn uitgebracht, zijn daarom als ‘ongeldig’ beschouwd.

Met inbegrip van deze vierde ronde zijn er tot nu toe 46 projectvoorstellen ingediend, waarvan er 25 aan de SIOS-criteria voldeden en ter stemming zijn aangeboden, terwijl er uiteindelijk 23 projecten in uitvoering zijn gekomen. Het is goed om te zien dat we als burgers met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor de besteding van publieke gelden.

Zoals eerder aangegeven heeft SIOS elk half jaar zo’n €150.000 ter beschikking voor projecten zoals bovenstaande. Elke projectorganisatie (stichting of vereniging) mag maximaal € 30.000 aanvragen, uitgaande van het feit dat men dan zelf minimaal 35% van de totale projectkosten kan bijdragen.

Op 5 januari 2019 is de sluitingsdatum voor de vijfde ronde. Tot die datum kunt u voorstellen indienen via info@initiatiefopscheveningen.nlof via onze website www.initiatiefopscheveningen.nl. Op de website vindt U alle criteria waar uw projectvoorstel aan dient te voldoen. Als U vragen heeft, bent U welkom. We zijn uiterst benieuwd welke voorstellen U in de volgende ronde heeft. Wellekom.

 

 

 


Uitreiking donaties door wethouder Mulder in Muzee

Op 26 november 2020 ontvingen 9 initiatieven hun donaties. De bijeenkomst vond plaats in Muzee waar de initiatiefnemers werden toegesproken door Wethouder Anne Mulder. En hiermee werd deze zevende ronde van SIOS feestelijk uitgeluid.

De stemmen zijn geteld: Scheveningen bedankt voor uw stem!

Deze ronde hebben negen projecten meegedaan en de projecten die tot de eerste drie gekozen zijn, zijn alle drie gericht op onze jongeren. Alle drie vanuit een totaal andere invalshoek. De keuze voor deze drie projecten is over de gehele kuststrook redelijk consistent geweest, zowel digitaal, als per post, als via de gewone stembrief in […]

Toch nog een zevende ronde van SIOS

Inmiddels hebben zich 9 projecten aangemeld bij SIOS voor de zevende ronde. In de week van 26-30 oktober as kan er weer gestemd worden op deze projecten. U ontvangt rond de 24e oktober daarvoor een stembiljet in de bus. Initiatiefnemers bedankt voor uw inzending en veel succes! De indieningsdatum voor deze ronde is inmiddels verstreken.