De stemmen zijn geteld!

7 oktober 2018

Afgelopen week heeft u weer kunnen stemmen om uw voorkeur aan te geven ten aanzien van een aantal projecten die bijdragen aan leren en werken en verbinden op Scheveningen. De vierde ronde van Stichting Initiatief op Scheveningen (SIOS) heeft opgeleverd dat twee groepen jongeren op Scheveningen een extra kans krijgen om voor werk op Scheveningen opgeleid te worden.

Het project ABZee heeft met ruime voorsprong gewonnen en beoogt een 16-tal jongeren op te leiden tot lifeguard/opstapper op strand en bij de KNRM. Dit project is op alle stembureaus in de kuststrook als eerste uit de bus gekomen. Proficiat.

Op een goede tweede plaats staat de SVO-vakopleiding waarbij een 12-tal jongeren een opleiding krijgen, gekoppeld aan het Schevenings bedrijfsleven in de voedsel/vis-sector.

De derde plaats gaat naar de Baron van Pallandt scoutinggroep die aangegeven heeft basisschoolkinderen wegwijs te maken in nautische sector en de kustnatuur en hen op die wijze kennis te laten maken met hun leefomgeving.

Alhoewel TrashUreHunt oorspronkelijk ook een 8-tal jongeren had willen opleiden, hebben ze zich vlak voor de stemming teruggetrokken omdat ze op basis van het toegezegde bedrag geen mogelijkheid zag om aan alle voorwaarden te voldoen. De stemmen, die op TrasUreHunt zijn uitgebracht, zijn daarom als ‘ongeldig’ beschouwd.

Met inbegrip van deze vierde ronde zijn er tot nu toe 46 projectvoorstellen ingediend, waarvan er 25 aan de SIOS-criteria voldeden en ter stemming zijn aangeboden, terwijl er uiteindelijk 23 projecten in uitvoering zijn gekomen. Het is goed om te zien dat we als burgers met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor de besteding van publieke gelden.

Zoals eerder aangegeven heeft SIOS elk half jaar zo’n €150.000 ter beschikking voor projecten zoals bovenstaande. Elke projectorganisatie (stichting of vereniging) mag maximaal € 30.000 aanvragen, uitgaande van het feit dat men dan zelf minimaal 35% van de totale projectkosten kan bijdragen.

Op 5 januari 2019 is de sluitingsdatum voor de vijfde ronde. Tot die datum kunt u voorstellen indienen via info@initiatiefopscheveningen.nlof via onze website www.initiatiefopscheveningen.nl. Op de website vindt U alle criteria waar uw projectvoorstel aan dient te voldoen. Als U vragen heeft, bent U welkom. We zijn uiterst benieuwd welke voorstellen U in de volgende ronde heeft. Wellekom.

 

 

 


Uitreiking donaties 5e ronde

Muzee was goed gevuld met vele vrijwilligers waaronder ook jongeren van diverse projecten. Alle initiatiefnemers gefeliciteerd! Op 11 april werden de 7 donaties uitgereikt door Wethouder Richard de Mos. De bijeenkomst vond plaats in Muzee.

Uitslag Verkiezing 5e ronde

Een relatief hoge opkomst van bij de lokale leefomgeving en economie betrokken Scheveningers heeft aangegeven dat leefomgeving en visserij ons aan het hart gaat. De aanpak van zwerfafval op Scheveningen en de aandacht voor onze visserijgeschiedenis en het visserijheden hebben ervoor gezorgd dat deze projecten boven aan kwamen te staan. Met elkaar kiezen we ervoor […]

De Vijfde Ronde: stem op je favoriete lokale project

SIOS, de Stichting Initiatief op Scheveningen, heeft in deze – nu al weer – vijfde ronde 9 projectvoorstellen ontvangen. Het Algemeen Bestuur heeft daar 7 voorstellen uit geselecteerd, die aan de SIOS-criteria voldoen. Iedereen uit de kuststrook wordt gevraagd aan te geven welke van  deze 7 voorstellen het beste bijdraagt aan het leren, werken en […]