De stemmen zijn geteld: Scheveningen bedankt voor uw stem!

2 november 2020

Deze ronde hebben negen projecten meegedaan en de projecten die tot de eerste drie gekozen zijn, zijn alle drie gericht op onze jongeren. Alle drie vanuit een totaal andere invalshoek. De keuze voor deze drie projecten is over de gehele kuststrook redelijk consistent geweest, zowel digitaal, als per post, als via de gewone stembrief in de vijf verschillende stembussen in Trefpunt, Mallemok, Stadsdeel/Bibliotheek, Kalhuis en de wijkwinkel Gentsestraat.

De meeste stemmen gingen deze keer naar ‘lokale vis met Scheveningse jongeren’, een samenwerkingsproject van de Stichting Noodzeevis, SVO (speciaal voortgezet onderwijs in de voedsel, horeca of vissector) en TV West om jongeren enthousiast te krijgen over onze lokale Noorzeevis. 51% van de ingediende formulieren koos dit project als een van de drie beste.

Op de tweede plaats kwam het ‘project Levende haven’ dat vanuit het Maris College via ‘biohutten’ in de haven leerlingen de gelegenheid geeft zelf onderzoek te doen naar de maritieme ecologie in samenwerking met oud-vissers. 47% van de ingediende formulieren koos dit project als een van de beste.

44% van de ingediende formulieren meldde het ‘duurzaamheidspodium’ van YMCA en Trashure Hunt, hetgeen een goede derde plaats opleverde. Ook dit project richt zich op jongeren, waarbij in dit geval de muzikale link gelegd wordt met het enerzijds verzamelen van zwerfafval op strand en langs de kust en anderzijds het voorkomen van het laten slingeren van afval in het kustgebied.

Deze drie als eerste gekozen projecten krijgen een bonus van respectievelijk 25%, 15% en 5% op het hun reeds toegekende bedrag.

 


Uitreiking donaties door wethouder Mulder in Muzee

Op 26 november 2020 ontvingen 9 initiatieven hun donaties. De bijeenkomst vond plaats in Muzee waar de initiatiefnemers werden toegesproken door Wethouder Anne Mulder. En hiermee werd deze zevende ronde van SIOS feestelijk uitgeluid.

De stemmen zijn geteld: Scheveningen bedankt voor uw stem!

Deze ronde hebben negen projecten meegedaan en de projecten die tot de eerste drie gekozen zijn, zijn alle drie gericht op onze jongeren. Alle drie vanuit een totaal andere invalshoek. De keuze voor deze drie projecten is over de gehele kuststrook redelijk consistent geweest, zowel digitaal, als per post, als via de gewone stembrief in […]

Toch nog een zevende ronde van SIOS

Inmiddels hebben zich 9 projecten aangemeld bij SIOS voor de zevende ronde. In de week van 26-30 oktober as kan er weer gestemd worden op deze projecten. U ontvangt rond de 24e oktober daarvoor een stembiljet in de bus. Initiatiefnemers bedankt voor uw inzending en veel succes! De indieningsdatum voor deze ronde is inmiddels verstreken.