Uitreiking donaties door wethouder Mulder in Muzee

Op 26 november 2020 ontvingen 9 initiatieven hun donaties.

De bijeenkomst vond plaats in Muzee waar de initiatiefnemers werden toegesproken door Wethouder Anne Mulder. En hiermee werd deze zevende ronde van SIOS feestelijk uitgeluid.

De stemmen zijn geteld: Scheveningen bedankt voor uw stem!

Deze ronde hebben negen projecten meegedaan en de projecten die tot de eerste drie gekozen zijn, zijn alle drie gericht op onze jongeren. Alle drie vanuit een totaal andere invalshoek. De keuze voor deze drie projecten is over de gehele kuststrook redelijk consistent geweest, zowel digitaal, als per post, als via de gewone stembrief in de vijf verschillende stembussen in Trefpunt, Mallemok, Stadsdeel/Bibliotheek, Kalhuis en de wijkwinkel Gentsestraat.

De meeste stemmen gingen deze keer naar ‘lokale vis met Scheveningse jongeren’, een samenwerkingsproject van de Stichting Noodzeevis, SVO (speciaal voortgezet onderwijs in de voedsel, horeca of vissector) en TV West om jongeren enthousiast te krijgen over onze lokale Noorzeevis. 51% van de ingediende formulieren koos dit project als een van de drie beste.

Op de tweede plaats kwam het ‘project Levende haven’ dat vanuit het Maris College via ‘biohutten’ in de haven leerlingen de gelegenheid geeft zelf onderzoek te doen naar de maritieme ecologie in samenwerking met oud-vissers. 47% van de ingediende formulieren koos dit project als een van de beste.

44% van de ingediende formulieren meldde het ‘duurzaamheidspodium’ van YMCA en Trashure Hunt, hetgeen een goede derde plaats opleverde. Ook dit project richt zich op jongeren, waarbij in dit geval de muzikale link gelegd wordt met het enerzijds verzamelen van zwerfafval op strand en langs de kust en anderzijds het voorkomen van het laten slingeren van afval in het kustgebied.

Deze drie als eerste gekozen projecten krijgen een bonus van respectievelijk 25%, 15% en 5% op het hun reeds toegekende bedrag.

 

Toch nog een zevende ronde van SIOS

Inmiddels hebben zich 9 projecten aangemeld bij SIOS voor de zevende ronde.

In de week van 26-30 oktober as kan er weer gestemd worden op deze projecten.

U ontvangt rond de 24e oktober daarvoor een stembiljet in de bus.

Initiatiefnemers bedankt voor uw inzending en veel succes!

De indieningsdatum voor deze ronde is inmiddels verstreken.

We gaan nog een stapje verder. Gezamenlijk mogen we ook nog duurzaam zijn.

Vorige maand hebben jullie het al kunnen lezen: Scheveningen neemt weer initiatief. Dat wil zeggen dat SIOS nog een 7de Ronde heeft, waarbij jullie gevraagd worden voorstellen in te dienen waarbij lerend, werkend en verbindend Scheveningen er sociaaleconomisch op vooruit gaat en leefbaarder wordt. Deze vraag blijft staan. Daar verandert niets aan. Projecten, waar je met elkaar leert en/of werkt; waar je met jong en oud, met bedrijfsleven en/of particulier samen bezig bent om in je sociaaleconomische omgeving iets duurzaams tot stand te brengen, mogen ingediend blijven worden. Maar er is meer.

SIOS krijgt vanuit de Gemeente extra geld voor projecten die zich specifiek op nog meer duurzaamheid richten. Die zich richten op een door jullie gezamenlijk nadenken in je wijkje, op je vissershof, in je straat of rondom je pleintje, door je vereniging van eigenaren, je winkeliersvereniging, je belangenvereniging, je buurthuis of je sportvereniging over alles wat specifiek met duurzaamheid te maken heeft.

Als we het hebben over duurzaamheid wordt er van alles geroepen. Energietransitie. Zonnepanelen. Windenergie. We moet van het gas af. Gescheiden afval. Circulaire economie. Groene daken. En nog veel meer.

Er worden internationale afspraken gemaakt (zoals de Parijs declaratie) die al dan niet worden nageleefd. Er worden nationale afspraken gemaakt (zoals van het Groningse gas af of 100 km per uur) en al dan niet nagekomen. Er worden Haagse afspraken gemaakt (zoals van het gas af) en nog maar twee jaar geleden werd de nieuwbouw op het Norfolk terrein gedeeltelijk aan het gas aangesloten. En we kunnen onze eigen gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen op allerlei verschillende manieren.

Het SIOS-initiatief ondersteunt het laatste, waarbij allerlei gezamenlijke actie mogelijk is. Ook actie om gezamenlijk tot inzicht te komen. Wat kunnen we gezamenlijk voorstellen om in onze eigen omgeving tot inzicht te komen? Wat kunnen we gezamenlijk voorstellen om anderen in onze omgeving of anderen in grotere verbanden tot inzicht te brengen? Hoe kunnen we dat doen? Wat hebben we ervoor nodig om dat te kunnen doen?

Concluderend kunnen we zeggen: de zevende ronde van SIOS is zoals SIOS tot nu toe heeft geopereerd en vraagt om voorstellen die zich lerend, werkend, verbindend richten op de leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling binnen de kuststrook. Zie daartoe onze website www.initiatiefopscheveningen.nl. Daarnaast is er extra geld beschikbaar voor projectvoorstellen die zich op duurzaamheid met name richten, hetgeen ook op de website verder wordt uitgelegd. Via de website kan je ook je verdere vragen stellen.

Lever je plannen ter financiering in voor 7 september 2020

 

————————————————————————————————————————–

Voor eventuele verdere informatie kunt u terecht bij

Teun van Dijk, 06 53383965

SIOS heeft extra geld beschikbaar voor energietransitie

 

Momenteel loopt de allerlaatste ronde van Stichting Initiatief Op Scheveningen (SIOS). Na zes geslaagde rondes, waarbij de stichting elk half jaar een bedrag ter beschikking stelde voor projecten die bijdragen aan leren en werken, verschillende groepen verbinden en duurzaam opereren op Scheveningen, mag SIOS dit keer in totaal 100.000 euro uitkeren voor de soort van projecten waar SIOS tot nu toe aan heeft kunnen bijdragen. Hier gaat het voornamelijk om projecten die gaan over leren, werken en verbinden. Verbinden tussen jong en oud, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Daarnaast heeft de stichting vanuit de gemeente nog een extra bedrag van 25.000 euro gekregen.

 

“Het cadeautje van het stadhuis is speciaal bedoeld voor plannen met het thema energietransitie”, vertelt SIOS-voorzitter Teun van Dijk. “Het uitgangspunt dat we meekregen is dat het projecten moeten zijn die zich richten op energieopwekking en/of energiebesparing. Of projecten die zich richten op draagvlakcreatie en bewustwording over de energietransitie. En eerlijk gezegd worstelen we wel een beetje daarmee. Wat is energietransitie, hoe valt dit binnen het SIOS-verhaal en hoe kan dit geld gebruikt worden?”

 

Projecten

Van Dijk is daarom ten rade gegaan bij het verduurzamingsbedrijf Energy Guards en de initiatieven Gasvrij Scheveningen en Buurtenergie Statenkwartier. “De conclusie van die gesprekken was eigenlijk dat we vanuit SIOS met het beschikbare bedrag een kleine bijdrage kunnen leveren aan grotere projecten. Bijvoorbeeld wanneer een buurt zich wil verenigen om gezamenlijk een energieproject op te pakken, zonnepanelen op de daken of een warmteput slaan voor hun waterpompen, dan kunnen ze via SIOS het plan indienen en kunnen ze de notariskosten die om de hoek komen kijken wanneer je een vereniging, stichting of coöperatie opricht terugvragen”, legt Van Dijk uit.

Maar ook projecten die een brug slaan tussen de doelstellingen van SIOS en energietransitie zijn van harte welkom. Van Dijk: “We hebben in het verleden met SIOS kunnen bijdragen aan leuke initiatieven met leerlingen van het ROC Mondriaan en de SVO vakopleiding Food. Een idee wat zowel binnen SIOS als de subsidie van de gemeente valt zou bijvoorbeeld een plan kunnen zijn dat leerlingen van het ROC opleidt tot energiecoaches.”

 

Een geijkt format voor deze projecten is er nog niet. “Zoals gezegd, voor wat betreft energietransitie zijn we er nog een beetje mee aan het stoeien. Het kan best zo zijn, dat iemand dit leest en denkt ‘ik heb hiervoor het perfecte project’, laat het ons dan weten. De initiatieven moeten juist vanuit de mensen zelf komen, dat is helemaal SIOS”, aldus Van Dijk.

 

September

In de afgelopen drie jaar, bij de vorige zes rondes van SIOS, hebben in totaal 36 projecten een bijdrage gekregen van SIOS en daar zijn hele mooie dingen mee gerealiseerd. Het insturen van de voorstellen kan tot 1 september 2020. Van Dijk: “We verwachten een voorstel met betrekking tot Duindorp, Havenkwartier, Scheveningen Dorp of Scheveningen Bad, dat enerzijds voor ongeveer 35% door de voorgestelde projectorganisatie zelf wordt gefinancierd, en anderzijds aan SIOS maximaal een bijdrage van 30.000 euro ter ondersteuning vraagt.”

 

Alle gegevens kan je vinden op de website: www.initiatiefopscheveningen.nl, terwijl je specifieke vragen kan richten aan e-mail: info@initiatiefopscheveningen.nl.

Toch weer een 7e ronde: dien je initiatief in voor 7 september 2020

In juni vorig jaar heeft SIOS aangegeven dat ‘de bel voor de laatste ronde’ in het najaar van 2019 zou luiden. Die 6deronde is geweest en op 30 oktober jl. heeft de voorzitter van Kansen voor West een zestal projecten een mooie cheque overhandigd. Kansen voor West is de vertegenwoordiging van de Europese Community Led Local Development (CLLD) bijdrage, welke naast de bijdrage van de Gemeente Den Haag voor de financiering van SIOS borg staat.  Aan de hand daarvan hebben ‘Kunst op Scheveningen’, SV Duindorp, de Jachtclub in samenwerking met het Maris College, de Sportacademie van SVV, de ‘Scheveningse evacuatiegeschiedenis tijdens WO-II’, en de Sch 236 hun bijdrage aan de samenleving gestalte kunnen geven.

Het ‘leren en werken’, het ‘verbinden tussen ‘jong en oud’, en het verbinden van het maatschappelijk middenveld met de private sector hebben door middel van in totaal 36 projecten in de afgelopen drie jaar tot een variëteit van werkzaamheden geleid, waarvan er overigens sommige – vanwege de huidige corona situatie – in uitvoering vertraagd zijn. Dat laatste is op zich geen probleem omdat we als SIOS-bestuur hebben aangegeven, dat we ‘meebuigen’ met de huidige situatie en waar eerst de zomer van 2020 was aangegeven als eindpunt met een financiële verantwoording richting eind 2020, weten we nu dat daar minimaal een half jaar verlenging bijkomt.

Daarnaast hebben we ons als SIOS gerealiseerd dat we op Scheveningen met elkaar heel bewust met ‘publiek’ geld omgaan. En daar zijn we trots op. Gebleken is dat sommige projecten minder hebben uitgegeven om hun doel te bereiken dan ze oorspronkelijk begroot hadden en daardoor dus ook minder gedeclareerd hebben. Ook de SIOS-organisatie zelf heeft – vanwege allerlei ‘gratis’ medewerking van bedrijven – minder uitgegeven dan begroot. We doen het tenslotte met elkaar voor elkaar.

Al met al is gebleken dat we nu voor het najaar nog een 7de SIOS-ronde kunnen uitroepen.

Overigens, wat in juni vorig jaar reeds is aangegeven: Brussels’ proefperiode is voorbij en we moeten (nog steeds) maar afwachten wat Brussel of Den Haag verder gaat doen.

Toch, als SIOS-bestuur nodigen we daarom nu ‘iedereen uit de kuststrook’ weer uit om met duurzame projectvoorstellen ten aanzien van leren, werken en verbinden te komen.

We verwachten een voorstel, dat enerzijds voor ongeveer 35% door de voorgestelde projectorganisatie zelf wordt gefinancierd, en anderzijds aan SIOS maximaal een bijdrage van € 30.000 ter ondersteuning vraagt voor 1 september 2020. Het gaat daarbij om projectvoorstellen met betrekking tot Duindorp, Havenkwartier, Scheveningen Dorp en Scheveningen Bad.

Alle gegevens kan je vinden op www.initiatiefopscheveningen.nl, terwijl je specifieke vragen kan richten aan info@initiatiefopscheveningen.nl.

 

Teun van Dijk, Voorzitter SIOS

 

 

Presentatie resultaten in Brussel

Deze week gaf onze voorzitter Teun van Dijk een presentatie van de behaalde resultaten.

De projecten aan welke SiOS heeft gedoneerd werden getoond per categorie.

Een mooi moment voor SIOS en haar voorzitter om terug te blikken.

Laatste donaties van SIOS zijn uitgereikt

SIOS stopt en kan terugkijken op 3 succesvolle jaren waarin ruim 30 projecten zijn ondersteund met financiële bijdragen van SIOS. We bedanken alle inwoners van de kuststrook voor hun stemmen tijdens de verkiezingen. En uiteraard aan de initiatiefnemers alle lof voor hun projecten om de leefomgeving op Scheveningen te verbeteren.

6 donaties uitgereikt

Woensdag 30 oktober reikte de heer R. van Raak, programmamanager Kansen voor West, de 6 donaties uit aan de initiatiefnemers van deze ronde.

Aan de projecten: van harte gefeliciteerd en veel succes!

Hartelijk dank voor uw stem

Vorige week hebben we als bewoners van Duindorp, Havenkwartier, Dorp en Scheveningen Bad weer mogen kiezen welke door onze medebewoners opgezette projecten het best voldoen aan de SIOS-criteria van leren, werken en verbinden. Verbinden van jong en oud, en van burger en bedrijfsleven.

In deze laatste ronde is er gekozen voor een alternatieve stemwijze via onze facebook/website met als gevolg dat er een nog hogere opkomst is geweest dan de vorige rondes.

Voor het Community Led Local Development (CLLD) programme van de Europese Unie is SIOS een ‘proefproject’, oftewel een pilot. Vandaar dat er naast de ‘gewone’ manier van stemmen, ook voor een ‘facebook’ alternatief is gekozen. Gebleken is dat heel veel mensen (iets minder dan de helft van het totaal) de voorkeur hebben gegeven om via facebook/website te stemmen. Toch hebben de ‘gewoon ingevulde stembiljetten’ de doorslag gegeven bij onderstaande uitslag.

Tijdens deze laatste ronde heeft de bevolking uit de kusstrook gekozen voor haar geschiedenis.

Enerzijds door steun te geven aan het tot stand brengen van de museale ruimte op de Sch 236 Noordster, de vleetlogger die de afgelopen twee jaar door heel veel vrijwilligers met ondersteuning van het Schevenings bedrijfsleven en ROC studenten stukje voor stukje wordt gerestaureerd.

Anderzijds is er veel belangstelling gebleken om de verhalen over de evacuatie tijdens WO-II van de vele mensen uit de kuststrook te verzamelen. Een initiatief dat – nu het nog kan – uit de monden van de geëvacueerde mensen zelf kan worden opgeschreven.

Daarnaast is er ondersteuning gegeven aan opleiding. Enerzijds opleiding in de sport en anderzijds kennismaking met de ontwikkelingen op zee. Onder het kopje ‘Scheveningers in beweging’ is het doel van SVV om meer Scheveningse coaches op te leiden en daardoor nog meer jongeren te helpen bij het sporten. Daarnaast hebben de Jachtclub en het Maris College de handen ineengeslagen om jongeren ‘de zee te laten proeven’.  Dat laatste door basisschoolleerlingen mee te nemen op zee om daar niet alleen te leren vissen, maar ook de zeewierboerderij te bezoeken en kennis te maken met de werking van windmolens: in het klein op school en in de werkelijkheid op zee. Een unieke gelegenheid.

Stimulering van de sport wordt ook gedaan via de restauratie-activiteiten bij SV Duindorp waar de als vrijwilliger werkende professionals de andere vrijwilligers begeleiden.

Als laatste project is gekozen om ondersteuning te geven aan de kunstwedstrijd ‘Verbinden’, waar enerzijds een zestigtal Scheveningse kunstenaars via de kunst hun visie geven op het thema, en anderzijds jongeren uitgenodigd worden om hun eigen visie op deze thematiek ten toon te spreiden.

Al met al weer een bijzondere uitslag, waarin het leren, werken en verbinden centraal staat. Binnenkort hopen we ook vanuit het onderzoeksbureau van de Erasmus Universiteit te horen over de eventuele meerwaarde van een project als SIOS om publieke gelden voor lokale ontwikkeling in te zetten.Uw