6 donaties aan nieuwe projecten

25 januari 2018

5 januari jl. zijn er weer 11 creatieve projectvoorstellen bij SIOS, de stichting ‘Initiatief op Scheveningen’ binnengekomen. Op 19 januari jl. heeft het algemeen bestuur van SIOS besloten, dat 6 van die 11 projecten zodanig aan de SIOS-criteria voldoen, dat ze in de komende stemmingsronde kunnen worden meegenomen. Die stemming wordt op 9 maart en de week daar voorafgaand gehouden. De uitgekozen projecten worden nu gevraagd hun tekst in 150 woorden aan te leveren. Deze teksten dienen dan om de bewoners uit de kuststrook te overtuigen om voor dat specifieke project te kiezen. De projecten die in de komende stemmingsronde mee doen zijn in alfabetische volgorde:

  • Art & Jazz, in samenwerking met DunArt en Dunea, waarbij jonge kunstenaars door ervaren kunstenaars worden begeleid om zich als zelfstandig kunstenaar te ontwikkelen.
  • Lions Scheveningen, die o.a. de Trix-jongeren inschakelen om het decor te ontwerpen voor een op Wubbo Ockels’ verhaal gebaseerde duurzaamheidsmusical, waar de Scheveningse schooljeugd gratis heen mag in het Zuiderstrandtheater
  • Mallemok/Welzijn Scheveningen, die een door vrijwilligers gerund fietsenreparatieproject van weesfietsen ondersteunt
  • Stichting Sch 236, Noordster, waarbij – nu in de 2de fase – leerlingen van het ROC uitgenodigd worden hun afstudeerproject in relatie tot de restauratie van deze vleetlogger uit te voeren.
  • SVC08, die samen met hun eigen fysiotherapeuten, het Schevenings bedrijfsleven en ROC studenten ‘beweegdagen’ voor ouderen organiseert
  • YMCA, die samen met Kommunika een zorgcorporatie op Scheveningen wil opzetten.

De projecten, die straks met de meeste stemmen gekozen worden, krijgen een extra bonus om hun doelstelling te bereiken.

Op 3 maart kunt u uw stembrief verwachten, waarbij mensen met ‘nee-nee stickers’ worden overgeslagen. Als u toch mee wilt stemmen, dan moet u uw ‘nee-nee sticker’ die dag bedekken.

U hoort van ons


Uitreiking donaties door wethouder Mulder in Muzee

Op 26 november 2020 ontvingen 9 initiatieven hun donaties. De bijeenkomst vond plaats in Muzee waar de initiatiefnemers werden toegesproken door Wethouder Anne Mulder. En hiermee werd deze zevende ronde van SIOS feestelijk uitgeluid.

De stemmen zijn geteld: Scheveningen bedankt voor uw stem!

Deze ronde hebben negen projecten meegedaan en de projecten die tot de eerste drie gekozen zijn, zijn alle drie gericht op onze jongeren. Alle drie vanuit een totaal andere invalshoek. De keuze voor deze drie projecten is over de gehele kuststrook redelijk consistent geweest, zowel digitaal, als per post, als via de gewone stembrief in […]

Toch nog een zevende ronde van SIOS

Inmiddels hebben zich 9 projecten aangemeld bij SIOS voor de zevende ronde. In de week van 26-30 oktober as kan er weer gestemd worden op deze projecten. U ontvangt rond de 24e oktober daarvoor een stembiljet in de bus. Initiatiefnemers bedankt voor uw inzending en veel succes! De indieningsdatum voor deze ronde is inmiddels verstreken.